Reklamační řád

1. Reklamační řád se řídí platnými zákony ČR. 

2. V případě závad, které mohly být zjištěny při řádné prohlídce rozbaleného zboží po jeho dodání se kupující zavazuje informovat prodávajícího o těchto vadách neprodleně po převzetí zbožínejpozději však do 24 hodin od doručení, a to prokazatelným způsobem. Za prokazatelnou se považuje i e-mailová komunikace. Využijte e-mail reklamace@interion.cz.

3. Pokud se jedná o mechanické poškození zboží vzniklé dopravou, je uplatnění reklamace podmíněno zápisem o poškození obalu v přepravním listě, provedené zákazníkem při převzetí zboží od pracovníka přepravní služby. V případě mechanického poškození, kdy zákazník uvádí, že obal byl neporušen, je nutno obal zachovat pro potřeby reklamačního řízení k doložení jeho neporušenosti.

4. V případě ostatních závad je kupující povinen uplatnit reklamaci do konce záruční doby. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění, případně po domluvě fotografiemi reklamovaných vad a písemným oznámením obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit doklady o zakoupení zboží. Opět možnost řešit e-mailovou komunikací přes reklamace@interion.cz. Reklamovat zboží se musí ihned v momentě, kdy si zákazník/spotřebitel všimne vady na zboží. Tzn., že i pokud zboží rozbalím po převzetí a zjistím, že je něco poškozeno nebo chybí, tak se nesmí zboží sestavit, ale nechat jej v rozloženém stavu, aby se nemuselo složitě dokazovat, že vada nevznikla špatnou manpulací či montáží apod.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je ze zákona 30 dní. Zboží na reklamaci posílejte až po telefonické či e-mailové dohodě, pokud možno v původním obalu, nebo alespoň pečlivě zabalené, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození přepravou.

6. Výměna nebo vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů se nepovažuje za reklamaci a je možná pouze pokud je zboží vráceno v původním stavu i obalu, nepoškozené, bez známek užívání s veškerým příslušenstvím a dokumentací. Pro více informací čtěte naše obchodní podmínky.

7. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno či sestaveno na míru podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dále od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

8. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:
Ing. Aleš Kubínek – INTERION.cz
28. října 141, Klimkovice 742 83,
adresa elektronické poštyinfo@interion.cz, nebo reklamace@interion.cz
telefon: +420 608 00 37 38

__________________________________________________________________________________

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy či reklamaci:

Oznámení o odstoupení od smlouvy/reklamaci

- Adresát: Ing. Aleš Kubínek - INTERION.cz, 28. října 141, Klimkovice 742 83, e-mail: info@interion.cz / reklamace@interion.cz 

 

- Jedná se o ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY nebo REKLAMACI (*): 

......................................................................................................

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží; reklamuji/reklamujeme toto zboží (*):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

......................................................................................................

- Číslo objednávky nebo číslo faktury:

......................................................................................................

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

......................................................................................................

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů + kontaktní email a telefon:

......................................................................................................

- Číslo bankovního účtu spotřebitele/spotřebitelů pro případné vrácení peněz či finanční kompenzaci:

.......................................................................................................

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

.......................................... Datum: ...............................

 (*) Nehodící se škrtněte. Jako přílohu reklamace doložte fotodokumentaci a případně v návodu zakroužkovanou vadnou část (pokud bude nutné, tak Vás vyzveme k zaslání předmětu).