Reklamační řád

1. Reklamační řád se řídí platnými zákony ČR. 

2. V případě závad, které mohly být zjištěny při řádné prohlídce rozbaleného zboží po jeho dodání se kupující zavazuje informovat prodávajícího o těchto vadách neprodleně po převzetí zbožínejpozději však do 24 hodin od doručení, a to prokazatelným způsobem. Za prokazatelnou se považuje i e-mailová komunikace. Využijte e-mail reklamace@interion.cz.

3. Pokud se jedná o mechanické poškození zboží vzniklé dopravou, je uplatnění reklamace podmíněno zápisem o poškození obalu v přepravním listě, provedené zákazníkem při převzetí zboží od pracovníka přepravní služby. V případě mechanického poškození, kdy zákazník uvádí, že obal byl neporušen, je nutno obal zachovat pro potřeby reklamačního řízení k doložení jeho neporušenosti.

4. V případě ostatních závad je kupující povinen uplatnit reklamaci do konce záruční doby. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění, případně po domluvě fotografiemi reklamovaných vad a písemným oznámením obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit doklady o zakoupení zboží. Opět možnost řešit e-mailovou komunikací přes reklamace@interion.cz.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je ze zákona 30 dní. Zboží na reklamaci posílejte až po telefonické či e-mailové dohodě, pokud možno v původním obalu, nebo alespoň pečlivě zabalené, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození přepravou.

6. Výměna nebo vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů se nepovažuje za reklamaci a je možná pouze pokud je zboží vráceno v původním stavu i obalu, nepoškozené, bez známek užívání s veškerým příslušenstvím a dokumentací. Pro více informací čtěte naše obchodní podmínky.

7. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno či sestaveno na míru podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dále od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

8. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:
Ing. Aleš Kubínek – INTERION.cz
28. října 141, Klimkovice 742 83,
adresa elektronické poštyinfo@interion.cz, nebo reklamace@interion.cz
telefon: +420 608 00 37 38

__________________________________________________________________________________

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy či reklamaci:

Oznámení o odstoupení od smlouvy/reklamaci

- Adresát: Ing. Aleš Kubínek - INTERION.cz, 28. října 141, Klimkovice 742 83, e-mail: info@interion.cz / reklamace@interion.cz 

 

- Jedná se o ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY nebo REKLAMACI (*): 

......................................................................................................

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží; reklamuji/reklamujeme toto zboží (*):

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

......................................................................................................

- Číslo objednávky nebo číslo faktury:

......................................................................................................

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

......................................................................................................

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů + kontaktní email a telefon:

......................................................................................................

- Číslo bankovního účtu spotřebitele/spotřebitelů pro případné vrácení peněz či finanční kompenzaci:

.......................................................................................................

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

.......................................... Datum: ...............................

 (*) Nehodící se škrtněte. Jako přílohu reklamace doložte fotodokumentaci a případně v návodu zakroužkovanou vadnou část (pokud bude nutné, tak Vás vyzveme k zaslání předmětu).