Ochrana osobních údajů

GDPR - informace o ochraně osobních údajů

Ing. Aleš Kubínek, IČO 74778706 se sídlem Na Farském 1016, Dolní Lutyně 735 53, jako majitel e-shopu INTERION.cz zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje kupujících:

a) V případě soukromé osoby:

 • Jméno a příjmení;
 • Dodací a fakturační adresu;
 • Emailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Případně další poskytnuté údaje.

b) V případě právnícké osoby nebo OSVČ:

 • Jméno a příjmení nebo název společnosti;
 • IČ a DIČ;
 • Jméno kontaktní osoby;
 • Dodací a fakturační adresu;
 • E-mailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Případně další poskytnuté údaje.

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

2) Ing. Aleš Kubínek prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení a dále zpracovatelé, kterými jsou

 • Poskytovatel eshopového řešení Jirsa & Záruba s.r.o.;
 • Poskytovatel webhostingových služeb VSHosting s.r.o.;
 • Dopravci General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., DHL Freight CZ s.r.o. a V.P.M. Trans s.r.o, TOPTRANS EU, a.s.
 • Poskytovatel účetních služeb Ing. Šárka Kozubová a STORMWARE s.r.o.;
 • Poskytovatel analytického softwaru Google Analytics;
 • Heureka Group a.s. a Seznam.cz, a.s. a další internetové srovnávače
 • Sociální sítě Facebook, Instagram a další;
 • Poskytovatel online plateb ComGate Payments,a.s. přes platební bránu Comgate;
 • Poskytovatel prodeje na splátky Home Credit a.s.
 • Marketingová a analytická firma datanimals s.r.o.
 • Dodavatelé, osoby a společnosti podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.

Případně další poskytovatelé zpracovatelských a analytických softwarů, služeb a aplikací, které mohou být e-shopem využívány.

3) Na emailovou adresu vám mohou být z e-mailu INTERION.cz zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 15 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

4) Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány
 • vyžádat si  přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy.
 • údaje na vystavených daňových dokladech však není možné zpětně měnit či mazat.
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Ing. Aleše Kubínka nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.