Doprava zdarma 20 míst osobního odběru Nábytek na míru Montáž a výnos nábytku
MAXI akce Interion
volejte   605 152 652

GDPR - informace o ochraně osobních údajů

    GDPR - informace o ochraně osobních údajů

Mgr. Ivo Vozník, IČO 88013952 se sídlem Zátiší č. 1186, Orlová, jako majitel e-shopu INTERION.cz zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje kupujících:

a) V případě soukromé osoby:

 • Jméno a příjmení;
 • Dodací a fakturační adresu;
 • Emailovou adresu;
 • Telefonní číslo;

b) V případě právnícké osoby nebo OSVČ:

 • Jméno a příjmení nebo název společnosti;
 • Jméno kontaktní osoby;
 • Dodací a fakturační adresu;
 • E-mailovou adresu;
 • Telefonní číslo;

v souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

2) Mgr. Ivo Vozník prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení a dále zpracovatelé, kterými jsou

 • Poskytovatel eshopového řešení Religis s.r.o.;
 • Poskytovatel webhostingových služeb VSHosting s.r.o.;
 • Dopravci Geis s.r.o. a V.P.M. Trans s.r.o
 • Poskytovatel účetních služeb PDC finance s.r.o.;
 • Poskytovatel analytického softwaru Google Analytics;

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné nejsou e-shopem využívány.

3) Na emailovou adresu vám mohou být z e-mailu INTERION.cz zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 5 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

4) Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:

 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány
 • vyžádat si  přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy.
 • údaje na vystavených daňových dokladech však není možné zpětně měnit či mazat.
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Mgr. Ivo Vozníka nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Nábytek podle druhu
Nábytek podle místností
Informace

TOPlist